Kur'anska inspiracija

Rastjeraj tamne oblake svjetlom kur’anskih poruka!

Kad otvorimo Kur’an prvo što nas dočeka su riječi: U ime Allaha, Svemilosnog, Samilosnog! Hvala Allahu, Gospodaru svjetova, Svemilosnom, Samilosnom. Za neke od nas to su možda formule na koje smo toliko navikli da nemamo naviku zadržavati se duže na njima. Međutim, ako im posvetimo malo pažnje, možemo primijetiti da te riječi suptilno usmjeravaju cjelokupan svjetonazor vjernika u pravcu lijepih misli i optimizma.

Poželjno je da svako dobro djelo počinjemo Bismillom, a najčešće je učimo u ovoj spomenutoj formi: U ime Allaha, Svemilosnog, Samilosnog. Od svih lijepih Allahovih imena, poučeni prvim riječima iz Kur’ana, najčešće Ga spominjemo kao Svemilosnog i Samilosnog — jer je upravo Njegova milost ono što nam u svakom trenutku najviše treba.

Spominjući ova Allahova imena prilikom svakog dobrog djela (od najmanjeg do najvećeg), imamo priliku da se iznova i iznova podsjećamo na plemenitost našeg Gospodara Koji savršeno stvara i Koji je — iz svoje milosti i mudrosti — odlučio da i mi postojimo i da znamo za Njega, da Ga spominjemo i čak učestvujemo i sami u zadivljujućem kreativnom procesu!

Takvo održavanje svijesti o Plemenitom (kao i naše veze s Njim kroz propisane i dobrovoljne ibadete) predstavlja čvrst temelj za razumijevanje cjelokupne stvarnosti i za pozitivan stav prema njoj. Za vjernika i vjernicu, jedino suštinsko mjerilo uspjeha svakog pojedinca jeste to kako se on svojim uvjerenjem, riječima i djelima odredi prema temeljnim i konačnim istinama — Bogu, Njegovoj Objavi, onome što je našim očima skriveno i onome što slijedi poslije smrti (El-Bekare, 2-5).

Prema tome, čovjek koji se svojim bićem opredijeli za Istinu i odgovori na poziv Gospodara — uspio je, pa makar ga pritiskale razne nevolje i makar izgledalo da (je) sve (iz)gubi(o) po standardima ovog prolaznog svijeta. Najvažnije je održavati vezu s Allahom, a to možemo u stanju tuge kao i u stanju radosti, kroz strpljenje i ustrajnost kao i kroz zahvalnost i brojna dobra djela. Sva ta stanja postaju sredstvo kojim se možemo približiti Allahu.

Onaj ko za zaštitnika uzme Allaha i Poslanika Njegova i vjernike – pa, Allahova strana će svakako pobijediti. (El-Maide, 56)

A ovaj svijet nikada nije ni trebao biti savršen poput dženneta, ovdje su i ugoda i neugoda iskušenje, prije nego što su blagodat ili kazna. Svijest o tome pomaže da ni naše radosti ni naše tuge ne budu pretjerano velike te da svoja očekivanja usmjerimo prvenstveno prema Allahu Svemogućem, a ne prema nekom od stvorenja poput nas samih. Jedino On ima neiscrpne riznice i On nam je rekao:

Zovite Me i ja ću vam se odazvati.(El-Mu'min, 60)

Onome koji udjeljuje i ne griješi i o­no najljepše smatra istinitim – njemu ćemo Džennet pripremiti. (El-Lejl, 5-7)

Ono što vjerniku daje poseban smiraj jeste svijest o Allahovom sveznanju i mudrosti. Allah sigurno ništa ne daje bez razloga i svrhe i On je čist od bilo kakve nepravde, tako da svaka nevolja ima svoje mjesto. Nešto što nam naizgled djeluje izuzetno nepovoljno može u sebi kriti veliko dobro, i obratno:

Možda nešto ne volite, a to je dobro po vas; možda nešto volite, a to je zlo po vas! Allah zna, a vi ne znate. (El-Bekare, 216)

Sigurno svako od nas ima barem nekoliko primjera za ovo iz vlastitog života. Ovo ne znači da se nikad ne smijemo rastužiti — daleko od toga, ali nas ova spoznaja sprečava da padnemo u beznađe i očaj.

Allah će, sigurno, poslije tegobe, olakšanje dati. (Et-Talak, 7) Pa, zaista, s mukom je olakšanje; zaista, s mukom je olakšanje! (El-Inširah, 5-6) I nikako za bilo šta ne reci: “Uradiću to sigurno sutra!” – ne dodavši: “Ako Bog da!” A kada zaboraviš, sjeti se Gospodara svoga i reci: “Gospodar moj će me uputiti na ono što je bolje i korisnije od ovoga.” (El-Kehf, 23-24)

Kad stvari ne idu onako kako smo mi zamislili — a pritom smo uradili sve što je do nas i držimo se podalje od grijeha — ne treba da gubimo nadu u dobar ishod, čak i bolji od očekivanog, jer Allahu ništa nije nemoguće. Još jedna spoznaja koja za vjernike predstavlja izvor snage i motivacije jeste to da Allah nagrađuje trud, pa makar ishod bio potpuno bezuspješan (po mjerilima ovog svijeta).

Oni se raduju Allahovoj blagodati i dobroti, te tome što Allah neće dopustiti da propadne nagrada vjernicima. (Ali Imran, 171)

I reci: “Trudite se! Allah će trud vaš vidjeti, a i Poslanik Njegov i vjernici…” (Et-Tevbe, 105)

Jednostavno, nema mjesta za očaj u životu onoga ko u sebi čuva i jača svijest o svome Gospodaru, kroz proširivanje znanja o onome što je On objavio i pridržavanje tih smjernica i propisa.

Allah je zaštitnik onih koji vjeruju, izvodi ih iz tmina na svjetlo… (El-Bekare, 257)

Znanje o plemenitom Gospodaru, Njegovoj Objavi i Njegovom Poslaniku sve druge stvari u životu stavlja u pravu perspektivu. To je ono što nam pomaže da razumijemo pravu vrijednost svega drugoga i da se orjentišemo u najrazličitijim situacijama. Vjerovanje u Allaha podrazumijeva vjerovanje u ahiret (jer je Allah savršen, a ovaj svijet očigledno nije takav, što znači da će sve nepravde biti poravnate na budućem svijetu), a to onda podrazumijeva individualnu odgovornost — što, najzad, motivira na činjenje dobrih djela.

To jezgro – vjerovati i činiti dobro – čovjek treba nastojati očuvati kako bi se mogao nadati svjetlu i uputi od Allaha, jer nema tmine koja to svjetlo može zatomiti.

O ljudi, već vam je stigla Opomena od Gospodara vašega, i lijek za vaša srca, i uputa i milost vjernicima. Reci: “Zbog Allahove blagodarnosti i milosti – eto, zbog toga neka se raduju; to je bolje od onoga što gomilaju.” (Junus, 57-58)

Piše: E. M.