Porodični život u islamu

„Zlatno tele“ majčinstva

 

Primarna uloga bilo koje muslimanke, a i muslimana, jeste da služi Allahu, dž.š. Ne postoji važnija uloga i počast od te. Majčinstvo može biti dio te uloge za mnoge žene, ali to nikako nije jedini legitimni izraz njihove ženstvenosti.

Vjerovatno ne postoji musliman koji nije čuo hadis: „Džennet je pod majčinim nogama.“ Muslimani se veoma ponose ovom, kao i mnogim drugim izrekama Poslanika, a.s., i kur'anskim ajetima koji podstiču majčinstvo. Doista, neupitno je da je majčinstvo blagodat i da se muslimanke na njega veoma podstiču.

Primarna uloga bilo koje muslimanke, kao i muslimana, jeste da služi Allahu, dž.š. Ne postoji važnija uloga i počast od te. Majčinstvo može biti dio te uloge za mnoge žene, ali to nikako nije jedini legitimni izraz njihove ženstvenosti.

Ako pogledamo historiju naše religije, vidimo velike žene koje su bile majke (Hatidža, Fatima, Merjema, da navedemo samo neke), ali isto tako vidimo velike žene koje nisu bile majke (Aiša, Rabija el-Adevija). Nije spomenuto da li je kraljica od Sabe, Belkisa, bila majka. Kur'an je spominje kao veliku i mudru  predvodnicu i predanu Božiju robinju koja je vrijedan uzor za bezbrojne sljedeće generacije. Da li je ona bila majka ili ne – to nije bilo relevantno za Božansko kazivanje.

Kao zajednica, često smo zabrinuti za muslimanke koje, svojom voljom ili usljed okolnosti, nikada ne postanu majke. To se smatra neprirodnim, a na njih se gleda kao na „manje vrijedne“ od njihovih sestara koje su majke. Ne mogu, a da se ne čudim rodnim implikacijama ovog, posebno kad znamo da se neki veliki islamski učenjaci, kao što su imam En-Nevevi i Ibn Tejmijje, te poslanici kao što su Jahja i Isa, a.s, nikad nisu oženili i imali djecu. Nijedan od njih se ne smatra manje muškarcem i muslimanom. Naprotiv, njihova služba i doprinos našoj religiji su neosporni.

Kao što su sinovi Israilovi pretvorili svoj zlatni nakit u tele i počeli ga obožavati umjesto Boga koji ih je spasio od faraona, muslimani trebaju paziti da majčinstvo ne pretvore u zlatno tele, puki idol u podnožju planine koja predstavlja istinsko služenje Bogu. Naročito moramo biti oprezni da to ne uradimo pod klimavim izgovorom vjerskog propisivanja gdje je „odgovarajuće ženino mjesto“. Time bismo negirali svoju religijsku tradiciju, učinili nepravdu ženi i ugušili društvo.

Voljeti Allaha, dž.š., i služiti Mu je srž bivanja muslimanom. Postoje mnogi putevi koji vode prema vrhu te planine, a majčinstvo je samo jedan od njih. Ako žena osjeća da je brižljivo i saosjećajno podizanje budućih generacija za nju najbolji način služenja Bogu i iskazivanja ljubavi prema Njemu, onda bi to trebala i činiti. Također, ako žena smatra da su bavljenje naukom, medicina, humanitarni rad ili politika najbolji način na koji ona može voljeti Boga i služiti Mu, onda je treba ohrabriti da ide tim putem.

Put nije važniji od destinacije. Prije nego što postanemo majke (ili preuzmemo bilo koju drugu ulogu za koju se zalažemo), mi smo, što Allah, dž.š., više puta reflektira u Kur'anu – „vjernice“. I to je dovoljno.

Autorica: Susan Carland
Prevela i prilagodila: Amela Melkić

Susan Carland je istaknuta australijska muslimanka, trenutno završava doktorat na Univerzitetu Monash, u kojem istražuje načine na koji se muslimanke bore protiv seksizma unutar svojih tradicija i zajednica. Udata je i ima dvoje djece. (Više o njoj OVDJE)

Izvor: patheos.com