Seminari i radionice

Ciklus webinara s dr. Basmom Abdelgafar/Series of webinars with Dr Basma Abdelgafar

Ramazan je odlična godišnja prilika za samorefleksiju, preispitivanje životnih ciljeva i vraćanje temeljnim vrijednostima koje nam donose dobrobit u ovom i budućem životu. Centar za edukaciju i istraživanje “Nahla u saradnji s Centrom za napredne studije na platformi beeinspired.ba za vas u narednom mjesecu organizira serijal webinara kroz koji ćemo osvijetliti i približiti neke od temeljnih vrijednosti i putokaze kako ih zaštititi u sve kompleksnijem svijetu u kojem živimo.

_____________________

Ramadan is a great annual opportunity for self-reflection, reconsideration of life goals and return to fundamental values that bring us well-being in this and future life. Center for education and research Nahla in cooperation with Center for Advanced studies on beeinspired.ba platform is organizing a series of webinars for you, through which we will highlight and bring closer some of the fundamental values and guidelines on how to protect them in the increasingly complex world in which we live.

FB LIVE

TEME/TOPICS:

1. UVOD U INTENCIJE ŠERIJATA/INTRODUCTION TO MAQASID

Na prvom webinaru upoznat ćemo se s mekasid pristupom u razumijevanju islama. Saznat ćemo šta je mekasid i zašto je važan te na koji je način povezan s ljudskim pravima, posebno pravima žena. Potražit ćemo odgovore kako nam ovaj pristup može pomoći u prevazilaženju savremenih izazova?

_______________________
First webinar will introduce us to the maqasid or objectives-based approach to understanding Islam. What are the maqasid? Why are they important? How are they related to human rights and the rights of women in particular? And how can they help us navigate modern challenges?

2. ZAŠTITA VJERE I RAZUMA/PRESERVATION OF FAITH AND REASON

Kroz drugi webinar ćemo razgovarati o konceptu „dina“, vjere i kakav je njen odnos prema razumu. Razmotrit ćemo mjesto pluralizma i različitosti u ovom razumijevanju i kako nas objava, Kur'an i Sunnet, uče da živimo u harmoniji s drugima.

_______________________
Through second webinar we will examine the concept of din or faith and what relation that has to reason. We will consider the place of pluralism and diversity in this understanding and how the revelation, Quran and Sunnah, teach us to live harmoniously with others.

3. ZAŠTITA ŽIVOTA I IMETKA/ PRESERVATION OF LIFE AND WEALTH

Na trećem webinaru ćemo odgovarati na pitanje šta znači očuvati život i na koji je to način isprepleteno s našim poimanjem imetka. Kakvu ulogu imaju zajednice i kulture u postizanju ovih ciljeva? Kako možemo razumjeti imetak na način koji će nam koristiti sada i u budućem životu?

_______________________
Third webinar will answer the question what it means to preserve life and how that is intimately intertwined with our conceptions of wealth. What role do communities and cultures play in the attainment of these objectives? How can we conceive of wealth in such a way that benefits us now, and in the life to come?

4. ZAŠTITA POTOMSTVA I DOSTOJANSTVA/ PRESERVATION OF PROGENY AND DIGNITY

Na četvrtom webinaru ćemo ispitati što nam Objava govori o važnosti porodičnih odnosa i zašto je naše razumijevanje dostojanstva suštinski važno za zdravo funkcionisanje ove ključne društvene jedinice. Razmotrit ćemo, između ostalog, pitanja poput braka, razvoda i brige o djeci.

_______________________
In fourth webinar we will examine what the Revelation tells us about the importance of family relations and why our understanding of dignity is focal to the healthy functioning of this critical social unit. We will look at issues like marriage, divorce, and child care among others.

____________________________________________________

Predavačica/Lecturer: Dr. Basma Abdelgafar

Moderatorica/Moderator: Dr. Sanja Bilić

Datumi/Dates:  28. mart, 4, 11 i 18. april 2022.

Termin /Time: ponedjeljkom, 17.30-18.30h /@Mondays, 17:30-18:30

LOKACIJA/ LOCATION: FB LIVE @beeinspired.ba

Jezik/Language: engleski/English (napomena: prijevod videomaterijala na bosanski jezik bit će objavljen u toku sedmice, prije sljedećeg nastavka)

Pohađanje programa je BESPLATNO.  Za dodatne informacije kontaktirajte nas putem e-maila: edukacija@nahla.ba.

_________________________________________________________________

O predavačici/About lecturer:

Dr. Basma Abdelgafar posvećena čitateljica i istraživačica značenja Kur'ana i Sunneta. Potpredsjednica je Mekasid instituta i vanredna profesorica javne politike. Međunarodna je konsultantica za politiku, upravljanje i muslimanske poslove. Doprinijela je razvoju diplomskih studija javne politike na Američkom univerzitetu u Kairu, pri Katarskoj  fondaciji i na Međunarodnom koledžu za mir u Južnoj Africi. Bila je osnivačica i voditeljica magistarskog programa o javnoj politici u islamu na Fakultetu islamskih studija u Kataru. Njeni ključni interesi su istraživanje i podučavanje o javnoj politici i upravljanju u islamu, kao i muslimanska historija, misao, institucije i zajednice. Doktorirala je u oblasti javne politike na Univerzitetu Carleton u Ottawi 2003. godine.

Dr Basma Abdelgafar is an avid reader and reflector on the meanings of the Quran and Sunnah. She is also Vice President of Maqasid Institute and Professor of Public Policy. She consults and provides training internationally on policy, governance and Muslim affairs. She has contributed to the development of graduate studies in public policy at the American University in Cairo, Qatar Foundation and the International Peace College of South Africa. She was founding head of the Public Policy in Islam Masters Program at the Qatar Faculty of Islamic Studies, Hamad Bin Khalifa University. She has a keen interest in research and teaching in public policy and governance in Islam as well as in Muslim history, thought, institutions and communities. She obtained her Ph.D. in Public Policy from Carleton University, Ottawa, in 2003.