Tematski moduli

Sarajevo: Ka odgovornom roditeljstvu – struktura i dinamika porodičnih odnosa

U toku je upis polaznika/ca na tematski modul „Ka odgovornom roditeljstvu-struktura i dinamika porodičnih odnosa“. Kroz ovaj kvalitetan, informativan i pažljivo koncipiran ciklus predavanja vodit će nas prof. dr. Amel Alić.

Ne propustite priliku da se upoznate s temeljnim principima i vrijednostima kvalitetnog, aktivnog i odgovornog roditeljstva te da u dinamičnoj i podržavajućoj atmosferi diskutirate o najznačajnijim pitanjima vezanim za savremenu porodicu, njene osnovne funkcije i izazove s kojima se suočava.

Modul „Ka odgovornom roditeljstvu” sadrži šest predavanja sa sljedećim temama:

  • Porodica i izazovi savremenog doba
  • Porodična struktura i komunikacija
  • Kultura bračnih odnosa i supružničke uloge
  • Kultura roditeljstva i roditeljske uloge
  • Usvajanje vrijednosti u porodičnom okruženju
  • Porodica kao unikatni sistem i kulturni milje

Predavač: prof.dr. Amel Alić

Trajanje ciklusa: 29. april – 10. juni 2015.

Mjesto održavanja: multimedijalna sala CEI “Nahla”, Džemala Bijedića 122

Termin održavanja: srijedom, 18.00-21.00 h (s pauzom od 30 min)

Kako se prijaviti:

Prijaviti se možete putem ONLINE FORMULARA ili na info desku CEI Nahla najkasnije do 28. aprila 2015. godine. Polaznici/ce plaćaju participaciju u iznosu od 30 KM po osobi za cijeli kurs (posebna pogodnost: bračni parovi kurs plaćaju 50 KM). Po završetku kursa polaznicima/cama se izdaje certifikat.

O predavaču:

Prof. dr. Amel Alić je doktor pedagoških nauka, doktorirao je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Trenutno je angažiran kao nastavnik u zvanju vanredni profesor na predmetima Uvod u pedagogiju, Obiteljska/porodična pedagogija, Interkulturalna pedagogija i Sociologija odgoja i obrazovanja na Univerzitetu u Zenici. Autor je i koautor više knjiga, stručnih članaka i istraživačkih radova. Između ostalih, autor je knjige “Struktura i dinamika obiteljske kulture”.

_______________

Modul “Ka odgovornom roditeljstvu – struktura i dinamika porodičnih odnosa” dio je ciklusa tematskih modula koje od 2014. godine Centar za edukaciju i istraživanje “Nahla” realizira u saradnji s Centrom za napredne studije iz Sarajeva s ciljem da omogući stjecanje kvalitetnog znanja iz temeljnih islamskih disciplina širokom krugu ljudi, uz svesrdnu pomoć renomiranih stručnjaka iz ovih oblasti.